TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thủ tục thay đổi văn phòng đại diện của công ty

 
Cập nhật: 17:55 Ngày 01/02/2018
Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện công ty
 
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền phục vụ lợi ích của doanh nghiệp và không được thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, văn phòng đại diện có thể thay đổi địa chỉ khi phát sinh nhu cầu, luật Blue xin tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện công ty như sau:
 
Hình minh họa
 
Thủ tục với cơ quan thuế
 
Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
 
Chuẩn bị hồ sơ tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:
 
Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC;
Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.
Chuẩn bị hồ sơ tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:
 
Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm theo mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp;
Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định) hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.
Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện công ty 
 
Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện do đại diện pháp luật công ty ký;
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện và đăng ký thuế văn phòng đại diện;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp (trường hợp văn phòng đại diện không kê khai nộp thuế trực tiếp);
Bản chính thông báo mã số đơn vị trực thuộc đã được doanh nghiệp chủ quản lấy tại Thanh Hóa, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cho Văn phòng đại diện.
Biên bản họp của công ty về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện
 Quyết định về việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện;
Giấy tờ chứng minh trụ sở mới văn phòng đại diện thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.
Quy trình thực hiện
 
Doanh nghiệp gửi hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Thanh Hóa, nơi văn phòng đại diện dự định chuyển đến;
 
Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.
 
Mọi vấn đề vướng mắc quý vị hãy liên hệ luật Blue để được chuyên gia tư vấn miễn phí.