TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thủ tục giải thể công ty

 
Cập nhật: 17:36 Ngày 22/01/2018

CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY

 

1) GIẢI THỂ CÔNG TY

    Một khi đã xác định được rằng công ty không cần thiết phải tồn tại thì nên tiến hành các thủ tục giải thể công ty càng nhanh càng tốt để hạn chế đến mức thấp nhất các chi phí phải bỏ ra để duy trì hoạt động của công ty.

Tham khảo == > Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An

 

2) NỘI DUNG TƯ VẤN

 

–       Tư vấn điều kiện, lý do, các điều kiện giải thể công ty;

–       Tư vấn thủ tục, thời gian, chi phí giải thể công ty;

–       Tư vấn cách thức xử lý các vấn đề liên quan đến lao động, nghĩa vụ đối với cơ quan thuế, quyền và nghĩa vụ đối với bên thứ ba,…

–       Tư vấn cách thức xử lý các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, kế toán,…

–       Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên/cổ đông công ty;

–       Tư vấn về thanh lý tài sản khi giải thể;

–       Và tư vấn các vấn đề khác…;

 

3) THỦ TỤC GIẢI THỂ

 

Việc thành lập công ty thì thủ thục khá đơn giản và thời gian cũng nhanh chóng, tuy nhiên việc giải thể thì không đơn giản như vậy thông thường mất nhiều thời gian và chi phí hơn. Do đó để cho việc giải thể nhanh chóng công ty cần chuẩn bị các hồ sơ sau (bản chính):

–       Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận đầu tư;

–       Giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có);

–       Giấy chứng nhận mẫu dấu;

–       Con dấu;

–       Thiết bị chữ ký số (Token) và mật khẩu (password), nếu chữ ký số hết hạn sử dụng thì phải gia hạn;

–       Chứng từ nộp ngân sách nhà nước (biên lai nộp tiền);

–       Toàn bộ hoá đơn đầu ra và đầu vào (nếu có);

–       Toàn bộ sổ sách kế toán;

–       Các giấy tờ liên quan đến tài sản có đăng ký (nếu có) như Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ (văn bằng bảo hộ);

–       …

4) THỜI GIAN GIẢI THỂ

     Thời gian giải thể tuỳ từng hồ sơ cụ thể, tuỳ vào tình trạng sổ sách, nghĩa vụ kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ khác của công ty, tuy nhiên có thể chia ra như sau:

–       Trường hợp công ty chưa phát sinh (chưa có hoá đơn đầu vào hoặc/và chưa có hoá đơn đầu ra): thời gian giải thể là 25 ngày, không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế;

–       Trường hợp công ty có phát sinh: thời gian giải thể là từ 1 – 3 tháng, không kể thời gian chờ cơ quan thuế quyết toán thuế;

–       Theo kinh nghiệm và thực tế cho thấy thời gian giải thể công ty nhanh hay chậm không quan trọng vì khi đã nộp hồ sơ giải thể và quyết toán thuế cho cơ quan thuế thì thời điểm này công ty không còn phát sinh các nghĩa vụ kê khai nộp thuế và các nghĩa vụ khác.

 

5) CHI PHÍ GIẢI THỂ

Chi phí giải thể tuỳ từng hồ sơ công ty và có mức giá tốt nhất cho khách hàng có nhu cầu giải thể.

–       Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh: sẽ báo phí cụ thể sau khi xem hồ sơ