TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thỉ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế

 
Cập nhật: 14:02 Ngày 23/01/2018
Quy định và thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Thanh Hóa.

Doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả. Bạn muốn tạm ngừng kinh doanh nhưng còn phân vân và không biết quy định trình tự thủ tục như thế nào để tạm dừng kinh doanh. Tư vấn luật Blue chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những vướng mắc trên:
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh
 
Quy định về thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/ công ty TNHH, cổ phần
 
 
1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
 
 
 
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 
 
 
3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
 
 
 
4. Thời gian tạm ngừng kinh doanh tối đa là 2 năm, và mỗi lần tạm ngừng là 1 năm.

Tạm ngừng kinh doanh
 

Thủ tục hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty/ doanh nghiệp, Công ty TNHH, cổ phần bao gồm:
 
 
1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh
 
 
 
2. Quyết định tạm ngừng kinh doanh 
 
 
 
3. Biên bản họp hội đồng thành viên/ hội đồng quản trị( đối với công ty TNHH 2 Thành Viên/ Công ty Cổ Phần)