TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tại Thanh Hóa

 
Cập nhật: 16:26 Ngày 05/02/2018

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa

 Luật Blue xin hướng dẫn thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa với doanh nghiệp tư nhân có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh, chủ doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký như sau:

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký)

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

2. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Trình tự thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Bước 1. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu đủ hồ sơ hợp lệ thì lập Giấy biên nhận, một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản còn lại sẽ được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc đăng ký kinh doanh.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 3. Trả kết quả

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân nộp lại Giấy biên nhận, bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa liên thông đặt tại  Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo đúng thời gian quy định.

Mọi vướng mắc về thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân tại Thanh Hóa, quý vị hãy liên hệ luật Blue để được tư vấn miễn phí.