TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thay đổi giám đốc công ty

 
Cập nhật: 15:00 Ngày 29/01/2018
Thủ tục thay đổi giám đốc tại Thanh Hóa

Trong thực tế thường có nhiều lý do khiến cho công ty cần thay đổi người nắm giữ chức vụ giám đốc.
Luật Blue Hướng dẫn các thủ tục cần làm khi doanh nghiệp bổ nhiệm giám đốc công ty mới theo luật doanh nghiệp 2014 tại Thanh Hóa như sau:

Tham khảo ==> Thành lập công ty tại Thanh Hóa
 
Có 2 trường hợp được đặt ra:
 
Nếu Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì công ty cần phải thực hiện thủ tục thông báo điều chỉnh người đại diện theo pháp luật tại phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
Nếu Giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì việc thay đổi người giữ chức vụ giám đốc chỉ là hoạt động nội bộ, công ty không phải thực hiện thủ tục thông báo tại cơ quan nhà nước.

 
Hình minh họa(nguồn internet)
 
TH1: Giám đốc không phải là người đại diện pháp luật của công ty
 
Đối với trường hợp giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì thủ tục thay đổi khá đơn giản. Sau khi doanh nghiệp thông qua việc bổ nhiệm bạn chỉ cần thông báo thay đổi thông tin giám đốc với sở kế hoạch để cập nhật liên thông với chi cục thuế
 
Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.
Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.
Bản sao công chứng CMTND/ Hộ chiếu của giám đốc mới.
Biên bản họp, quyết định của công ty về việc thay đổi giám đốc.
Quyết định bổ nhiệm giám đốc
 
TH2: Thay đổi giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật tại Thanh Hóa
 
Trường hợp này khá phổ biến bởi đại đa số các doanh nghiệp hiện nay đều phân quyền cho giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thay đổi giám đốc sẽ đồng thời với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nên hồ sơ gửi tới phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư Thanh Hóa sẽ có thêm nội dung: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và thông báo thay đổi người quản lý doanh nghiệp. Song song với việc đó doanh nghiệp còn phải thông báo thay đổi thông tin thuế để phòng đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật mới lên mạng thuế quốc gia.
 
Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty bao gồm :
 
Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung là thay đổi Tổng giám đốc, giám đốc công ty ;
Bản quyết định về việc thay đổi giám đốc Công ty;
Bản thông báo thay đổi Giám đốc công ty;
Chứng minh thư bản sao có chứng thực của Giám đốc công ty ;
 Nếu thay đổi giám đốc mà có chuyển nhượng vốn: Phải có hợp đồng chuyển nhượng vốn; Biên bản thành lý hợp đồng chuyển nhượng vốn;
Bản chứng chỉ hành nghề của Tổng giám đốc , giám đốc công ty ;
 
Lưu ý: Điều kiện để trở thành giám đốc công ty
 
” Để trở thành Giám đốc doanh nghiệp bạn cần đáp ứng các điều kiện sau theo quy định Điều 100 Luật doanh nghiệp 2014, đó là:
 
1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu.
 
3. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng thành viên.
 
4. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty.
 
5. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Kiểm soát viên công ty.
 
6. Không đồng thời là cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.
 
7. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc tại công ty hoặc ở doanh nghiệp nhà nước khác.
 
8. Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
 
9. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.”