TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Hướng dẫn xử lý hóa đơn GTGT viết sai

 
Cập nhật: 09:30 Ngày 25/01/2018
Hướng dẫn xử lý hóa đơn GTGT viết sai
 
Vấn đề thường gặp đối với sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp đó là tình trạng viết sai hóa đơn GTGT. Nhiều kế toán, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn đang bỡ ngỡ chưa rõ cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai như thế nào cho hợp lệ.  Tư vấn Luật Blue xin hướng dẫn nguyên tắc xử lý hóa đơn viết sai theo đúng quy định như sau:
 
Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2016 như sau:
Hóa đơn GTGT
 
I. Đối với hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho khách hàng
 
 
 Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai: người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
 
 
 
II. Đối với hóa đơn đã lập đã giao nhưng chưa kê khai thuế
 
 
Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
 
 
 
III. Đối với hóa đớn đã lập, đã giao, đã kê khai thuế
 
 
 Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).