TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thủ tục thay đổi thành viên công ty hợp danh

 
Cập nhật: 14:11 Ngày 28/12/2017
Trong quá trình hoạt động kinh doanh công ty hợp danh có quyền thay đổi thành viên hợp danh, nhưng phải tuân thủ theo quy định luật doanh nghiệp. Để giải quyết câu hỏi những trường hợp nào công ty hợp danh mới được thay đổi thành viên? Hồ sơ bao gồm những gì? Trong bài viết này luật BLue xin chia sẻ thủ tục thay đổi thành viên công ty hợp danh như sau:

Đọc thêm == >  Đăng ký giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Những trường hợp dẫn đến thay đổi thành viên công ty hợp danh
- Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;
- Thành viên dã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
- Bị khai trừ khỏi công ty;
- Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
- Tiếp nhận thành viên mới.
 
Hình minh họa

Hồ sơ cần chuẩn bị:

1. Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
 
- Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
- Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới, của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;
- Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;
- Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 
2. Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại: Điều 10 Nghị định này của thành viên hợp danh mới.
- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

3. Danh sách thành viên công ty hợp danh (Mẫu tại Phụ lục I-9, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
 
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Đọc thêm == >  Giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Tiến hành nộp hồ sơ và nhận kết quả
 
Công ty hợp danh gửi hồ sơ đã chuẩn bị ở bước 1 đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký
- Cán bộ phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và viết giấy biên nhận
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Lệ phí: 200.000 đồng/lần (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp danh có thay đổi thành viên hợp danh nếu đầy đủ hồ sơ.

Mọi vấn đề vướng mắc quý vị hãy liên hệ ngay công ty luật Blue để được chuyên gia tư vấn miễn phí