TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Đăng ký giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

 
Cập nhật: 16:05 Ngày 19/12/2017
Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và thực hiện thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp mới có thể  kinh doanh lữ hành quốc tế một cách hợp pháp. Luật Blue xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến thủ tục này như sau:

Đọc thêm == >  Đăng ký giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Điều kiện xin giấy phép lữ hành quốc tế đối với công ty trong nước
1. Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh được quy định, bao gồm:
- Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
- Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;
- Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
2. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.  Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:
- Quản lý hoạt động lữ hành;
- Hướng dẫn du lịch;
- Quảng bá, xúc tiến du lịch;
- Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
- Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.
- Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, DN nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.
3. Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
4. Có tiền k‎ý quỹ theo quy định của Chính phủ. Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:
- DN kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của DN phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa DN và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.
- Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:
     + 250.000.000 đồng với DN kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
     + 500.000.000 đồng với DN kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.
- Tiền ký quỹ của DN kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp DN không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.
Hình minh họa
 
Điều kiện xin giấy phép lữ hành quốc tế đối với công ty vốn nước ngoài
DN nước ngoài được kinh doanh lữ hành tại Việt Nam theo hình thức liên doanh hoặc hình thức khác phù hợp với quy định và lộ trình cụ thể trong điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên” đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
 
1. Có phương án kinh doanh lữ hành, có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh là “kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam”.
2. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất 4 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:
- Quản lý hoạt động lữ hành;
- Hướng dẫn du lịch;
- Quảng bá, xúc tiến du lịch;
- Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;
- Nghiên cứu, giảng dậy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.
- Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, DN nơi người đó đã hoặc đăng làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.
3. Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hưỡng dẫn viên du lịch quốc tế.
 
4. Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ. Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:
 
- DN kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của DN phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa DN và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.
- Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế: 250.000.000 đồng với DN kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam.
- Tiền ký quỹ của DN kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề về phát sinh trong trường hợp DN không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Đọc thêm == >  Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế”;
- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;
- Chương trình du lịch cho khách quốc tế,
- Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế; Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;
- 03 bản sao thẻ của 03 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành quốc tế;
- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:
Doanh nghiệp sau khi có đủ gửi hồ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như hướng dẫn nêu trên nộp hồ sơ đến Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để nộp hồ sơ;
- Trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết;
- Trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và doanh nghiệp biết.
Mọi vấn đề vướng mắc quý vị hãy liên hệ luật Blue để được chuyên gia tư vấn miễn phí.