TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

 
Cập nhật: 16:02 Ngày 15/12/2017
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bằng cách đăng ký ở cơ quan đăng ký quốc gia, bạn sẽ có được độc quyền để ngăn chặn người khác sao chép hoặc nhái lại nếu không được bạn uỷ quyền. Điều này tạo nên ý nghĩa kinh doanh bởi nó tăng khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp và tăng thêm doanh thu . Luật Blue xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như sau:

Đọc thêm == >  Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An
 

 
Hình minh họa
Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có tính mới.
- Có tính sáng tạo.
- Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
- Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp được làm theo mẫu của Cục Sở hữu trí tuệ ban hành (in 03 bộ). 
- Giấy uỷ quyền
- Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp thể hiện được đầy đủ các góc nhìn của đối tượng cần đăng ký bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp;
- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (in 03 bộ);
- Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu, trong trường hợp trên kiểu dáng công nghiệp có chứa mẫu nhãn hiệu (01 bản). Cụ thể: Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động) (01 bản);
- Trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp xin hưởng quyền ưu tiên cần cung cấp thêm bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày tại triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế (01 bản);
- Các tài liệu cần phải nộp ngay khi nộp tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tuy nhiên các tài liệu sau có thể nộp sau:
- Giấy uỷ quyền bản gốc có thể nộp sau trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, khi nộp đơn vẫn cần nộp bản phô tô giấy uỷ quyền;
- Một số tài liệu có thể nộp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nộp đơn như: Bản tiếng Việt của bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga của tài liệu đó; Chứng từ nộp phí nộp đơn và phí công bố đơn.

Đọc thêm == >  Đăng ký giấy phép kinh doanh tại Nghệ An

Nộp hồ sơ
Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chủ thể đăng ký nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại hai văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh hoặc Đà Nẵng.
 
Thời gian đăng ký kiểu dáng công nghiệp:
Thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian là 10 tháng.
 
Thầm định về hình thức của đơn đăng ký: 1 tháng, trong đó sẽ kiểm tra tính hợp lệ của tất cả các tài liệu nộp trong hồ sơ đăng ký, nếu thiếu tài liệu nào sẽ yêu cầu bổ sung. Giai đoạn này chỉ xem xét về hình thức trình bày, việc kê khai đầy đủ các thông tin và tên các tài liệu cần có của đơn.
 
Thẩm định về nội dung của đơn đăng ký: 9 tháng kể từ thời điểm đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ. Giai đoạn này thẩm định về nội dung của đơn về tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp dựa trên những thông tin được cung cấp trong hồ sơ đăng ký. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đăng công báo sở hữu công nghiệp về hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp để các bên liên quan có thể xem xét hay khiếu nại đơn đăng ký.

Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:
Kiểu dáng công nghiệp đươc bảo hộ trong vòng 05 năm kể từ ngày nộp đơn. Và được gia hạn tối đa 02 lần. Tương ứng một kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ sẽ được độc quyền trong vòng 15 năm (nếu gia hạn liên tiếp khi hết hạn). Sau đó kiểu dáng công nghiệp sẽ hết độc quyền và người khác có quyền sử dụng không cần sự đồng ý của chủ sở hữu.

Mọi vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp quý vị hãy liên hệ ngay luật Blue để được chuyên gia tư vấn miễn phí